ورود ثبت نام

سئوالات متداول

نحوه افزایش موجودی حساب کاربری به چه صورت میباشد ؟
  • نحوه برداشت جایزه از حساب کاربری به چه صورت میباشد ؟
  • واریز جوایز پس ازثبت درخواست چه مدت زمان است؟
  • حساب کاربری خود را شارژ کردم مبلغ از حسابم کسر شد ولی حساب کاربریم شارژ نشد؟


  • مجموع ضرایب

    0

    0
    ×