کاربران گرامی    با هر بار شارژ      ده درصد    بیشتر شارژ شوید  ضمنا کارت به کارت فعال است 
 
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید
●    لیست بازی ها